Mise zornice

Mise zornice

Mise zornice u Rovinju biti će u crkvi Oratorij u 6,30 sati.