Oče naš – kratki ali jaki krik k Bogu

Molitvu Oče naš molio je sam Isus. Zato je ona posebna, jako je važna i izravno ulazi u Očevo uho. To je molitva povjerenja koju izgovara Isus svom Ocu. To je molitva vike usmjerene k Bogu. U toj molitvi nema riječi Bog, tu je riječ Abba – Tata. To je način obraćanja roditelju: Tata, molim te to i to i to. Nitko od djece, kada nešto želi iskreno zamoliti oca, ne pretvara se. Zato je ona kratka i izravna.
Evanđelist Luka izvještava da je Isus naučio apostole tu molitvu nakon svoga molitvenog bdijenja. To su tražili učenici. Sve se to zbilo blizu Beta- nije. Tu je Isus bio sa svojim prijateljima Martom i Marijom. On ih voli i ima za njih vremena. Bez obzira na to što ga je čekao cijeli Jeruzalem i bez ob- zira na to što će uskoro uslijediti grozni trenutci muke, a u konačnici i smrti, on se zaustavlja kod onih koje voli i jede s njima. On nije samo prošao ovom zemljom, nego je i čovjek koji voli ljude.
Prve tri molbe Očenaša nisu ispunjene do sada: Tata, neka se sveti Ime tvoje, neka dođe tvoje kraljevstvo i neka bude uvijek tvoja volja. Tolika ti- sućljeća molimo, ali to ne ispunjavamo. Kroz ova tri zaziva Isus poručuje da svatko od nas stane pred Oca poput malog klipana i kaže: Tata, želim da te voli cijeli svijet i neka se tvoje Ime proslavi.
Kroz obožavanje Boga, čovjek mu se klanja u ljubavi i bez straha. Molit- vu Očenaša ne može se razumjeti izvan konteksta ljubavi. Svatko tko nju moli mora biti preplavljen ljubavlju prema Ocu. Nakon tog predivnog uvoda obilježenog prema Ocu silazimo na zemlju. Isus zna da je čovjeku potre- ban kruh svakodnevni i da zna opraštati i da se ljudi mogu obraniti od zloga.
Kada ljubi, čovjek sve promatra s ljubavlju. To čini Isus. On promatra s ljubavlju. I nakon velikih ljubavnih rečenica upućenih Ocu, on mu govori da je na zemlji jako teško živjeti. Ljudi nemaju kruha i zato se svađaju i ne o- praštaju. Zavidni su i ljubomorni jer su zlu dopustili da uđe u njihova srca. Zato Isus moli Oca da On nauči ljude moliti za kruh i da se više ne ubijaju riječima.
Svatko tko moli Očenaš uči ljubiti kao što Isus ljubi. Kada gledamo jad i bijedu oko sebe vapijemo Bogu Ocu da pomogne tim ljudima. Pogledajmo, dok molimo Očenaš, koliko ljubavi stavljamo u vapaje Ocu koji ljubi svakoga čovjeka.