Poslanje Crkve na tragu Marije Majke Crkve

Poslanje Crkve na tragu Marije Majke Crkve

Crkva, kada traži Krista, uvijek kuca na vrata Marijinoga doma i traži: ‘Pokaži nam Isusa’. Od nje se uči kako biti pravi učenik –napomenuo je Sveti Otac.

Papa Franjo razmišlja o Mariji kao modeluvjere Crkve u čijem je središtu Krist, utjelovljenje beskonačne Božje ljubavi. I nama je željela donijeti veliki dar, Isusa; i sNjim nam donosi njegovu ljubav, njegov mir, njegovu radost. Tako je Crkva poput Marije:

Crkva nije neki dućan, humanitarna agencija niti neka nevladina

organizacija, Crkva je poslana da svima donese Krista i njegovo

evanđelje; ne nosi sebe, bilo da je malena, velika, snažna ili slaba,

Crkva donosi Isusa – rekao je Papa te istaknuo – Kad bi se, primjerice,

koji put dogodilo da Crkva ne donosi Isusa, to bi bila mrtva Crkva!

Crkva mora donositi Isusovu ljubav, Isusovo milosrđe.