Sa zanosom živjeti sadašnjost

Sa zanosom živjeti sadašnjost

U utorak je u prostorijama don Bosca u Rovinju održano predavanje pod naslovom “sa zanosom živijeti sadašnjost”, moram reći da smo upravo puni zanosa svi otišli svojim domovima.

Samom svojom pojavom, gestama i komunikacijom sa publikom fra Leopold Mičić svjedoči upravo ono o čemu govori. Pun je poniznosti, zanosa i ljubavi prema životu i prema sadašnjosti.

Često sami sebe pitamo kako ljubiti današnji svijet i svoj život, koji je pun neprilika, nevolja i tragedija. Odgovor fra Leopolda jest da je kriva pozicija sa koje gledamo na svoj život. Uglavnom gledamo iz perspektive prošlosti, vjerujući kako su razni događaji krivi za naše sadašnje stanje i veći dio vremena provodimo žaleći sami sebe i naš osobni gubitak.
Ali to je krivi kut gledanja jer da bi sa zanosom živijeli sadašnjost, tu sadašnjost moramo gledati iz smjera budućnosti.

Svaki kršćanin zna i duboko u sebi osjeća da ovo nije kraj, već da naš život traje za vječnost. Zna da smo stvoreni na sliku Božju upravo za vječnost. Ako to osvijestimo (svakodnevno iznova) i iz te perspektive pogledamo na našu sadašnjost, možemo je samo prihvatiti, radovati joj se i naravno izvući iz nje pouku i ono najbolje što nudi.Tada nam nikakve tegobe neće teško pasti jer će i njima doći kraj, tada i gubitak voljene osobe nećemo doživijeti kao gubitak, već kao lijepo iako i bolno sjećanje, koje ćemo prihvatiti sa vjerom u ponovni susret. To potvrđuje i svjedočanstvo fra Leopolda koji se ne žali zbog gubitka voljene osobe, već se raduje jer je spašena i već živi u vječnosti, a za sebe kaže da nije još siguran hoće li biti spašen. Ali upravo ljubeći Boga, život i ljude mi se spašavamo.

Slikovito je usporedio naš život i vječnost sa porođajnim mukama i rođenjem, gdje je radost u vječnosti daleko, daleko veća od radosti zbog rođenja djeteta. A naše “porođajne muke” odnosno naš život moramo moći prihvatiti, ali nam je i dana mogućnost da biramo iz koje ćemo perspektive gledati na njega.
Izaberemo li vječnost kao točku sa koje ćemo gledati naš život, već sada imati ćemo mogućnost radovati se i uistinu sa zanosom živjeti sadašnjost.