Sveta Ana i sveti Joakim

Sveta Ana i sveti Joakim

Sveta Ana i Sveti Joakim su roditelji BD Marije,Majke Božje, dakle Isusovi baka i djed. Prema predaji bili su pobožni, pravedni i imućni ljudi, a Marija, njihova jedinica, rodila im se već kad su biliu poodmakloj dobi. Joakim je polovicu prihoda dijelio siromasima, a polovicu davao u hram. Kadse oženio Anom, 40 dana molio je u pustinji za svoje potomstvo. Tradicija govori da ih je o Aninojtrudnoći svakog zasebno obavijestio Božji anđeo, a oni su Mariju, zahvalni zbog ukazane milosti, u trećoj godini prikazali Gospodinu u njegovom jeruzalemskom hramu.

Časteći upomenu na baku i djeda našega Gospodina, prisjećamo se iroditeljâ naših roditeljâ, zato svim bakama i djedovima čestitamo njihov dan i želimo im reći: Hvala vam za ljubav!