Sveta godina milosrđa

Sveta godina milosrđa

Logo – je djelo isusovca o. Marka I. Rupnika – i predstavlja se kao mali kompendij teološke teme milosrđa . Prikazuje, naime , Sina koji stavlja na ramena zalutalog čovjeka. Autor koristi drag sliku prvotne Crkve koja prikazuje ljubav Kristovu koja dovršava otajstvo njegova utjelovljenja s otkupljenjem. Logo je napravljen tako da se iz njega raspoznaje lik Dobrog Pastira koji u dubinama dodire ljudsko tijelo i ljubavlju ga preoblikuje za promjenu života. Jedna pojedinost u logu ne može promaći: Dobri Pastir, s beskrajnim milosrđem na sebe uzima ljudsko te se njegove oči stapaju s onim čovjeka. Krist vidi Adamovim okom i s onim Kristovim. Svaki čovjek, tako u Kristu otkriva novog Adama, svoju ljudskost, i budućnost koja ga očekuje u razmatranju pogleda ljubavi svoga Oca.

Prizor je smješten na bademovo stablo, na dragi antički i srednjevjekovni ikonografski prikaz, kojim se označavaju dvije naravi u Kristu, ona božanska i ona ljudska. Tri koncentrična elipsasta luka koji prema vani postaju sve svjetlija, ukazuju na Krista koji čovjeka izvodi iz tame grijeha i smrti. S druge strane, dubina koju označuje tamna boja, označava tajnovitost ljubavi Očeve koja sve oprašta.