Vjetar Božji

Vjetar Božji

Molitveno katehetski susret s video prezentacijama i radionicama.

Organizira Jošua u suradnji sa vlč. Damir Štifanić i p. Gaudencije Vito Spetić u pastoralnom centru Don Bosco.

Otkrij dublji odnos s Duhom Svetim