Naše je spasenje Božji dar koji zahtijeva naš ‘da’

Naše je spasenje Božji dar koji zahtijeva naš ‘da’

Korizma je vrijeme pokore, kao i mrtvljenja, no ona nije cilj sama sebi. Svrha korizme je da uskrsnemo zajedno s Kristom, da obnovimo svoj krsni identitet i da se ponovno rodimo odozgor – kazao je papa Franjo na redovitoj općoj audijenciji na Trgu svetoga Petra.

Sveti je Otac time nastavio svoja promišljanja o kršćanskoj nadi, a polazišni mu je tekst bio odlomak iz 3. poglavlja Knjige izlaska (usp. Izl 3,7-8.10).

• Korizma je po svojoj naravi razdoblje nade. Kako bismo bolje razumjeli što to znači moramo se prisjetiti temeljnog iskustva Izraelaca i njihovog izlaska iz Egipta. Odabrani je narod bio u Egiptu, gdje je robovao i bio ugnjetavan, no Gospodin nije zaboravio na svoj narod i obećanje koje je dao: pozvao je Mojsija te je snažnom mišicom izveo Izraelce iz Egipta te ih proveo kroz pustinju prema zemlji slobode – podsjetio je Papa.

Kao što je putovanje Izraelaca bilo izlazak iz ropstva u slobodu, tako i ovih 40 dana korizme za sve nas predstavlja izlazak iz ropstva i grijeha u slobodu i susret s Kristom Uskrslim, dodao je Papa.

• Svaki korak, svaki napor, svaka kušnja, svaki pad i svaki oporavak, sve to ima smisla samo u okviru Božjeg plana spasenja. Ta Bog želi život za svoj narod, a ne smrt; radost, a ne patnju – rekao je Sveti Otac.
Papa je kazao da Isusova Pasha predstavlja njegov izlazak, kojim nam On otvara put prema vječnom i blaženom životu, prema punini života.

• A kako bi nam otvorio taj put, Isus se morao lišiti svoje slave, poniziti se, postati poslušan do smrti, smrti na križu – rekao je Sveti Otac dodajući da smo zahvaljujući Kristu spašeni od ropstva grijeha. No to ne znači da je on učinio sve, a mi ne moramo učiniti ništa, nastavio je papa Franjo.

• Naše je spasenje sigurno njegov dar, no budući da je ljubavna priča, zahtijeva naš ‘da’ i naše sudjelovanje u njegovoj ljubavi – kazao je. A od te ”dinamike” živi korizma, naglasio je Sveti Otac.

Krist nam prethodi svojim izlaskom i mi idemo kroz pustinju za njim. Isus je kušan za nas, pobijedio je napasnika radi nas, no i mi se zajedno s Njim moramo suočiti s napastima i pobijediti ih. Daje nam živu vodu svoga Duha, a na nama je da se sagnemo i pijemo tu vodu: u sakramentima, u molitvi, u klanjanju; On je svjetlo koje pobjeđuje tmine, a mi smo pozvani hraniti plamićak koji nam je povjeren na dan našeg krštenja – kazao je Sveti Otac. U tom smislu, dodao je, korizma je sakramentalni znak našeg obraćenja.

• Tko hoda korizmenim putom, uvijek je na putu obraćenja! Iz ropstva prema slobodi – put kojim treba uvijek ponovno ići. Mukotrpan je to put kao što bi trebao biti, jer je ljubav zahtjevna. Ipak, to je putovanje puno nade. I više od toga: korizmeni je izlazak put na kojem se sama nada oblikuje. Sve muke prilikom putovanja kroz pustinju… Sve kušnje, iluzije, fatamorgane… sve to kako bi se iskovala snažna nada – rekao je papa Franjo pozivajući sve da na taj korizmeni put krenu s radošću.