40 dana za život

40 dana za život

Inicijativa „40 dana za život” održava se i ove godine u dvadesetak gradova Hrvatske od 10. veljače do 20. ožujka 2016. U Istri se ova inicijativa održava u Puli ispred rodilišta. Inicijativa je miroljubiva u koju je uključeno više od 625 tisuća ljudi diljem svijeta.

Sastoji se od tri ključna djela: molitva i post, miroljubivo bdijenje pred bolnicama (rodilištima) i osvješćivanje lokalne zajednice.

Dobro je uključiti se u ovu inicijativu i podržati napor da se svako začeto dijete rodi, a svaka duboka rana nanesena namjernim prekidom života zacijeli velikim Božjim milosrđem.

Više informacija na: www.40danazazivot.com