Vina nemaju

U uvodnom dijelu izvještaja o čudu stoje riječi: „Isus sa svojim učenicima“. One koje je Isus pozvao da ga slijede je povezao u jedinstvenu...

VIŠE