Predavanje na temu “Drugi vatikanski sabor”

Predavanje na temu “Drugi vatikanski sabor”

10.5.2016. u 20,00 sati održati će se predavanje na temu “Drugi vatikanski sabor”. Susret će se održati u pastoralnom centru Don Bosco, a predavač biti će mons. Vilim Grbac. Organizator susreta je Apostolat molitve – Rovinj.

Zanimljivosti o Drugom vatikanskom saboru

Bio je to „početak proljeća Crkve“, tako je Sabor nazvao kardinal Leon Suenens, te je Crkvu vidio u novom misijskom poslanju. Za njega je središnja ideja bila suodgovornost sveopće Crkve: „Biskupi po ideji kolegijaliteta postaju svjesni da su oni suodgovorni s papom za vodstvo sveopće Crkve, svećenici postaju svjesni da su suodgovorni za vođenje biskupije, svi vjernici suodgovorni su i za župu, i za biskupiju i za Crkvu općenito, i za evangelizaciju svih ljudi.“ Misao o suodgovornosti podupirao je i tadašnji mons. Karol Wojtyla ističući da je „ta svijest odgovornosti znak ljubavi prema Crkvi, koja mora vladati kako u biskupima i klericima, tako i u laicima.“ Za Ivana Pavla II. Drugi vatikanski sabor bio je polazišna točka pontifikata i pastirskoga djelovanja, te se neprestano želio vraćati na to vrelo. U radu Sabora sudjelovali su i hrvatski teolozi.