sv. Juraj – suzaštitnik naše župe

sv. Juraj – suzaštitnik naše župe

Utorak, 23.4. – sv. Juraj, suzaštitnik naše župe – Euharistija, Klanjanje, Koncert duhovne glazbe – crkva sv. Eufemije u 19h