mons.Vilim Grbac

Župnik

Biografija

Mons. Grbac rođen je 19. listopada 1957., zaređen za svećenika 26. lipnja 1984.
Inauguracija župnika, mons. Vilima Grbca, bila je u nedjelju, 6. rujna 2015. u župnoj crkvi sv. Eufemije.

Trenutno

Generalni vikar biskupije

Župnik župe Rovinj

Podaci
1957.

Rođen je 19. listopada 1957. godine

1984.

Zaređen je za svećenika 26. lipnja 1984.

2015.

Postaje župnikom župe Rovinj.