Zvonik crkve sv. Eufemije

Galerija5Zvonik Sv. Eufemije sagrađen je pola stoljeća prije crkve. Prijašnji je bio nizak i neproporcionalan pa je 1650. god. donesena odluka da se izgradi novi, koji će biti nalik na zvonik Sv. Marka u Veneciji. Kamen temeljac sadašnjeg zvonika postavljen je 03. prosinca 1651. godine. Gradnja, prema projektu arhitekta Alessandra Manopola, trajala je 26 godina. Na vrhu kampanila stoji bakreni kip Sv. Eufemije, djelo braće Vincenza i Bista Vollanija, koji je postavljen 10. srpnja 1758. godine. Zvonik s kipom Sv. Eufemije visok je 61 metar i 35cm, širina mu iznosi (pri dnu) 8,66 metara.

Tijelo ovog vitkog zvonika, izdiže se iz naglašene – materijalom i volumenom –  baze, dekorirano je slijepim arkadama. Zvonik je prošupljen tek pri vrhu trostrukim otvorima za zvona, sa svake strane. Iznad je terasa – vidikovac, a struktura završava piramidalnim postamentom za kip titulara crkve.

Usprkos svojim dimenzijama, najviši objekt Rovinja povezao se s gradom u jedan nerazdvojiv organizam.